Емблема TIMBERPOLIS на вашата web - страница

Web (URL) Адрес на web - страницата, на която ще бъде поместен емблема.
Напр. http:/www.woodproduct.ti

Подкрепете ни и дайте нашия емблем на вашата web-страница

  • задайте web-адреса, на който емблема на Timberpolis ще бъде поместен.
  • изберете емблем, копирайте HTML кода и поместете на посочената страница.

Емблем TIMBERPOLIS (Демонстриране & HTML)

Широчина x Дължина (px)
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=250-90&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=250-90&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=250-90&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
Копирайте този HTML код и го поместете на уводната web - страница.
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=200-72&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=200-72&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=200-72&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
Копирайте този HTML код и го поместете на уводната web - страница.
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=150-54&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=150-54&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=150-54&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
Копирайте този HTML код и го поместете на уводната web - страница.
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=100-36&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=100-36&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
TIMBERPOLIS

<a href="https://www.timberpolis.bg" target="_blank" title="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"><img src="https://www.timberpolis.bg/logo.php?dim=100-36&lid=" border="0" style="border: none 0" alt="TIMBERPOLIS - Отворен магазин с дървен материал, дъски, мебели и дървообработващи машини"></a>
Копирайте този HTML код и го поместете на уводната web - страница.