<--select * from forum_topic where i_id_country in (26) and s_pub = "1" and i_id_user <> "2" order by s_top desc, d_mdate desc limit 0,100--> Табло / Форум - - TIMBERPOLIS

Табло / Форум

Забележка: На този форум ще бъдат представени становищата на посетителите на страниците, администраторът на портала TIMBERPOLIS не носи никаква отговорност за изказаните становища и дори не се солидализира с тях.