Планове на рязане

Инструмент за оптимизиране на плановете за рязане

Генериране на спецификациите на детайлите
Предполагаеми разходи
Консумации на материал
Прехвърлете данни за оптимизираните планове за рязане към мобилното приложение