Обикновена леска

Дърво : Обикновена леска
Име на английски : European hazelnut
Алтернативно име : Hazel, Common filbert, Hazelnut, Filbert, Cobnut, European filbert
Ботаническо наименование : Corylus avellana
Тип : Твърдо дърво
Размер на дървото / Височина : м
Ствол / Диаметър : м
Локалност : Европа, Азия
Повече информации : Wikipedia
Относително тегло : 0.526
Относително тегло (12% MC) :
Janka Твърдост : lbf
Устойчивост на огъване : MPa
Степен на еластичност : GPa
Устойчивост на натиск : MPa
Свиване след сушене : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Публикуване