Бук Дърво за горене

Обява : Продажба / Предлагане

Гориво, брикети

Дърво за горене

Дърво : Бук
Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Опаковка : Палети
Дебелина : 15 см
Дължина : 33 см
Влажност : 25 - 40% - въздушносухо %
Цена : 293.37 BGN /м³
(Първоначална цена - EUR)
  (150,00 EUR)
Дърво за горене Бук |  Гориво, брикети | Masssa s.r.o Дърво за горене Бук |  Гориво, брикети | Masssa s.r.o Дърво за горене Бук |  Гориво, брикети | Masssa s.r.o Дърво за горене Бук |  Гориво, брикети | Masssa s.r.o
Заявител :
Адрес : Partizánska 2544
Град / Код : Hrinova 96205
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421 904071003
E-mail : kontakt@masssa.sk
Web :
Контактно лице : Lukáš Hriň
Дейност / насоченост на фирмата :
    непосочено


Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Обяви на потребителя - Masssa s.r.o
Обяви на потребителя - Masssa s.r.o