Администратор на системата

Доставчикът на портала TIMBERPOLIS е само интернет посредник и не продава или купува каквито и да е продукти.
Администратор на системата : DREVARI.SK, s.r.o.
Адрес : L.Svobodu 4, Presov 08001, Словакия
ДДС номер : SK 2021921220
Телефон / мобифон : +421 908 983 581
E-mail : @timberpolis.com
@drevari.sk
Skype :

Словакия Банкова сметка : TATRA Banka a.s.
Hodzovo nam.3, 850 05 Bratislava, Словакия
IBAN : SK5211000000002621038799
SWIFT (BIC) : TATRSKBX

Словакия Банкова сметка : CSOB banka, a. s.
Vystaviste (PAVILON E), 601 79 Brno, Ческа република
IBAN : CZ1503000000000218877796
SWIFT (BIC) : CEKOCZPP

Контактен формуляр

Вашето име / наименованието на дружеството
E-mail
Вашият въпрос / искане
Вашият въпрос относно услуги на портала / функции / реклама Моля, използвайте само езика: Английски, Немски, Руски, Чески, Словашки