SPIŠ TIMBER, s.r.o.

Наименование на фирмата :

SPIŠ TIMBER, s.r.o.

Адрес : Mníšek nad Hnilcom 259
Град / Код : Mníšek nad Hnilcom 055 64
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421 905 469 765
E-mail : gohoslovensko@gmail.com
Контактно лице : Ing. Routschka Jozef - Управител
ДДС номер : SK2020036381
Тип на дружеството : Производител
Дейност / насоченост на фирмата : Дъсчен материал
Търговска информация : Словашки, Английски, Чески
Търговска насоченост : Словакия
Година на образуване на дружеството : 2000
Работни цехове / магазини : Mníšek nad Hnilcom
0905 469 765

Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя SPIŠ TIMBER, s.r.o.
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува