Гориво, брикети

Полша PrimaSort Дърво за горене
Продажба / Предлагане
Гориво, брикети > Дърво за горене
Дърво : Бук
Количество : 2000 м³
Минимално продавано количество : 5 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Опаковка : Други
Дебелина : 17 см
Дължина : 33 см
Влажност : >40% - сурово %
Бук 2000 м³ 5 м³ 107,57 BGN / м³