Дъсчен материал

Словения HSLES d.o.o. Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 10 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : Друга степен на качеството
Дебелина х Широчина : 70 x 36 мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Суров
Състояние : Орязан
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 10 м³
Строителен дъсчен материал 10 м³ Еднократна 195,58 BGN / м³
Ческа република Prague Caskets s.r.o. Бор
Продажба - акционна продажба
Дъсчен материал > Бор
Вид : Лепен дъсчен материал
Количество : 15 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : A
Дебелина х Широчина : 18 x 48 мм
Дължина : 3000 мм
Сушене : Сушен
Състояние : Неорязан
Минимално продавано количество : 5 м³
Лепен дъсчен материал 15 м³ Еднократна Цена по договор
Полша ANDREMAX Дъб
Продажба - акционна продажба
Дъсчен материал > Дъб
Вид : Дърводелски дъсчен материал
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Сушене : Сушен
Дърводелски дъсчен материал 100 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша ANDREMAX Дъб
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Дъб
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Строителен дъсчен материал 100 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Ческа република Petr Bican Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 50 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : II.
Дебелина х Широчина : 100 x 100 мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Въздушно сух
Състояние : Орязан
Минимално продавано количество : 1 м³
Строителен дъсчен материал 50 м³ Еднократна 285,31 BGN / м³
Словакия Lkas sro Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 40 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : Друга степен на качеството
Дебелина х Широчина : 10 x 10 мм
Дължина : 5000 мм
Сушене : Суров
Състояние : Орязан
Строителен дъсчен материал 40 м³ Еднократна Цена по договор
Ческа република Prague Caskets s.r.o. Ела
Продажба - акционна продажба
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 30 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : A
Дебелина х Широчина : 50 x мм
Дължина : 3000 мм
Сушене : Сушен
Състояние : Неорязан
Минимално продавано количество : 5 м³
Строителен дъсчен материал 30 м³ Еднократна Цена по договор
Словакия LTA Holz, s.r.o Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Дърводелски дъсчен материал
Количество : 35 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : A
Дебелина х Широчина : 50 x 40 мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Суров
Състояние : Неорязан
Минимално продавано количество : 35 м³
Дърводелски дъсчен материал 35 м³ Редовна - месечно 410,72 BGN / м³
Словакия Lige - Jozef Ligenza Акация
Покупка / Търсене
Дъсчен материал > Акация
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 3 m3 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : II.
Дебелина х Широчина : 100 x 100 мм
Дължина : 3000 мм
Строителен дъсчен материал 3 m3 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Словения HSLES d.o.o. Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 5 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : Друга степен на качеството
Дебелина х Широчина : 65 x 65 мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Суров
Състояние : Орязан
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 5 м³
Строителен дъсчен материал 5 м³ Еднократна 195,58 BGN / м³
Словакия OKO s.r.o. Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : I.
Строителен дъсчен материал 200 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словения HSLES d.o.o. Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 20 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : Друга степен на качеството
Дебелина х Широчина : 70 x 36 мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Суров
Състояние : Орязан
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 20 м³
Строителен дъсчен материал 20 м³ Еднократна 195,58 BGN / м³
Словения HSLES d.o.o. Ела
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ела
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 5 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : Друга степен на качеството
Дебелина х Широчина : 62 x 40 мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Суров
Състояние : Орязан
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 5 м³
Строителен дъсчен материал 5 м³ Еднократна 195,58 BGN / м³
Ческа република Prague Caskets s.r.o. Ела
Продажба - акционна продажба
Дъсчен материал > Ела
Вид : Лепен дъсчен материал
Количество : 40 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : A
Дебелина х Широчина : 18 x 48 мм
Дължина : 3000 мм
Сушене : Сушен
Състояние : Неорязан
Минимално продавано количество : 5 м³
Лепен дъсчен материал 40 м³ Еднократна Цена по договор