Дъсчен материал

Словакия OKY-HYDRAULIKA PLUS s.r.o Ясен
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Ясен
Вид : Дърводелски дъсчен материал
Количество : 150 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Дебелина х Широчина : 52 x мм
Дължина : 4000 мм
Сушене : Сушен
Състояние : Неорязан
Минимално продавано количество : 25 м³
Дърводелски дъсчен материал 150 м³ Редовна - месечно 762,76 BGN / м³
Литва JSC Aksta Teak
Продажба / Предлагане
Дъсчен материал > Teak
Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 20 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : I.
Дебелина х Широчина : 32 x 147 мм
Дължина : 2200 мм
Сушене : Въздушно сух
Състояние : Орязан
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 5 м³
Строителен дъсчен материал 20 м³ Редовна - месечно Цена по договор