Трупи

Полша Trak Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Вид : Дърво на корен
Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : I. Качество - фурнир
Диаметър : Други см
Дължина : Други метър
Дърво на корен 1000 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. Дъб
Продажба / Предлагане
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 40 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : III. C2
Диаметър : Други см
Дължина : 4 метър
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 40 м³
Трупи за рязане 40 м³ Еднократна 146,69 BGN / м³
Унгария Juhos és Juhos Kft Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 20 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : I. Качество - фурнир
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 2+ метър
Сертификат / норма : Други
Трупи за рязане 20 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша FPUIH FOL-DREW Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 5+ метър
  500 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Ческа република Prague Caskets s.r.o. Бор
Покупка / Търсене
Трупи > Бор
Вид : Други
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : I. Качество - фурнир
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 3+ метър
Сертификат / норма : Други
Други 100 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Унгария Juhos és Juhos Kft Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Количество : 20 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : I. Качество - фурнир
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 6+ метър
Сертификат / норма : Други
  20 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Словакия 19th-Wood s.r.o. Дъб
Продажба / Предлагане
Трупи > Дъб
Вид : Дърво на корен
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 2+ метър
Дърво на корен 500 м³ Редовна - месечно 488,95 BGN / м³
Словакия 19th-Wood s.r.o. Дъб
Продажба - акционна продажба
Трупи > Дъб
Вид : Дърво на корен
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : III. C1
Диаметър : Други см
Дължина : 2+ метър
Дърво на корен 100 м³ Еднократна Цена по договор