Трупи

Словакия Trenčianska Drevárska s.r.o. Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 300 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 2,7+ метър
Трупи за рязане 300 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Ческа република JV WOOD s.r.o. Дъб
Продажба / Предлагане
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 300 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 4 метър
Трупи за рязане 300 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша ANDREMAX Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Количество : 600 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : Други метър
  600 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша FPUIH FOL-DREW Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 4 метър
  500 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Ясен
Покупка / Търсене
Трупи > Ясен
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Акация
Покупка / Търсене
Трупи > Акация
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 25 - 29 см
Дължина : 2,3+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша ANDREMAX Липа
Покупка / Търсене
Трупи > Липа
Вид : Трупи за рязане
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 200 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша FPUIH FOL-DREW Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Количество : 500 м³
  500 м³   Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Акация
Покупка / Търсене
Трупи > Акация
Вид : Трупи за рязане
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 25 - 29 см
Дължина : 2+ метър
Трупи за рязане 200 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Ясен
Покупка / Търсене
Трупи > Ясен
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 600 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 600 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша HANDEL DREWNEM I TARCICĄ Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Дължина : 1.2+ метър
Трупи за рязане 1000 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия LEWI POLSKA Witold Leusz Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 500 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Ясен
Покупка / Търсене
Трупи > Ясен
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 3+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша FPUIH FOL-DREW Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
  500 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Словакия Ivan Tadian Drevinka Череша
Продажба / Предлагане
Трупи > Череша
Вид : Трупи за рязане
Количество : 30 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. B
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 4 метър
Трупи за рязане 30 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша ANDREMAX Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 600 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 3+ метър
Трупи за рязане 600 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Ческа република Glosser Holzpellets s.r.o. Ела
Продажба / Предлагане
Трупи > Ела
Вид : Трупи за рязане
Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 8+ метър
Трупи за рязане 1000 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша FPUIH FOL-DREW Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Количество : 500 м³
  500 м³   Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 600 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 600 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 600 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 600 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Акация
Покупка / Търсене
Трупи > Акация
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 25 - 29 см
Дължина : 2,3+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша FPUIH FOL-DREW Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 4 метър
  500 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Словакия LEWI POLSKA Witold Leusz Френски дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Френски дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 500 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия Adam Ясен
Продажба / Предлагане
Трупи > Ясен
Вид : Трупи за рязане
Количество : 80 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : II. Качество - фурнир
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 4 метър
Минимално продавано количество : 40 м³
Трупи за рязане 80 м³ Редовна - месечно 254,25 BGN / м³
Словакия LEWI POLSKA Witold Leusz Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 10000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 2+ метър
Трупи за рязане 10000 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 2,5+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша MK KARCZ Sp. z o.o. Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 3+ метър
Трупи за рязане 500 м³ Редовна - месечно Цена по договор