Трупи

Полша PrimaSort Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Вид : Трупи за рязане
Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : III. C2
Диаметър : 40 - 49 см
Дължина : 5+ метър
Трупи за рязане 1000 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия 19th-Wood s.r.o. Дъб
Продажба / Предлагане
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 300 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 2+ метър
Трупи за рязане 300 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 300 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 5+ метър
Трупи за рязане 300 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. A
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 5+ метър
Трупи за рязане 200 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Унгария Juhos és Juhos Kft Сибирска ела
Покупка / Търсене
Трупи > Сибирска ела
Вид : Дърво на корен
Количество : 30 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : II. Качество - фурнир
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 4 метър
Дърво на корен 30 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Словакия Trenčianska Drevárska s.r.o. Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. C1
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 3+ метър
Трупи за рязане 200 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша PrimaSort Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Дърво за горене
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 5+ метър
Сертификат / норма : Други
Дърво за горене 500 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Унгария Juhos és Juhos Kft Дъб
Покупка / Търсене
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : II. Качество - фурнир
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 2+ метър
Сертификат / норма : Други
Трупи за рязане 100 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Унгария Juhos és Juhos Kft Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Количество : 50 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : II. Качество - фурнир
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 12+ метър
Сертификат / норма : Други
  50 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Акация
Покупка / Търсене
Трупи > Акация
Вид : Трупи за рязане
Количество : 250 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 25 - 29 см
Дължина : 5+ метър
Трупи за рязане 250 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Словакия ARON, spol.s.r.o. Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Вид : Трупи за рязане
Количество : 2000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : III. C1
Диаметър : 40 - 49 см
Дължина : 5+ метър
Сертификат / норма : PEFC
Трупи за рязане 2000 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия 19th-Wood s.r.o. Акация
Продажба / Предлагане
Трупи > Акация
Вид : Прътове
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 10 - 14 см
Дължина : 2,5+ метър
Минимално продавано количество : 25 м³
Прътове 200 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша Trak Ела
Покупка / Търсене
Трупи > Ела
Вид : Дърво на корен
Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : I. Качество - фурнир
Диаметър : Други см
Дължина : Други метър
Дърво на корен 1000 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия Arenal Slovensko s.r.o. Ела
Продажба / Предлагане
Трупи > Ела
Вид : Трупи за рязане
Количество : 35 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : III. C1
Диаметър : 25 - 29 см
Дължина : 15+ метър
Трупи за рязане 35 м³ Еднократна Цена по договор
Словакия 19th-Wood s.r.o. Дъб
Продажба - акционна продажба
Трупи > Дъб
Вид : Дърво на корен
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : III. C1
Диаметър : Други см
Дължина : 2+ метър
Дърво на корен 100 м³ Еднократна Цена по договор
Полша TRANS-WOOD Акация
Покупка / Търсене
Трупи > Акация
Вид : Трупи за рязане
Количество : 200 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 25 - 29 см
Дължина : 2+ метър
Трупи за рязане 200 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Унгария Juhos és Juhos Kft Бук
Покупка / Търсене
Трупи > Бук
Вид : Трупи за рязане
Количество : 60 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : II. Качество - фурнир
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 3+ метър
Сертификат / норма : Други
Трупи за рязане 60 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Унгария Juhos és Juhos Kft Бор
Покупка / Търсене
Трупи > Бор
Вид : Трупи за рязане
Количество : 60 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : II. Качество - фурнир
Диаметър : 30 - 34 см
Дължина : 4 метър
Сертификат / норма : Други
Трупи за рязане 60 м³ Редовна - месечно Цена по договор
Полша PrimaSort Сибирска ела
Покупка / Търсене
Трупи > Сибирска ела
Вид : Трупи за рязане
Количество : 500 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : 40 - 49 см
Дължина : 10+ метър
Трупи за рязане 500 м³ Редовна - седмично Цена по договор
Словакия Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. Дъб
Продажба / Предлагане
Трупи > Дъб
Вид : Трупи за рязане
Количество : 40 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : III. C2
Диаметър : Други см
Дължина : 4 метър
Сертификат / норма : Други
Минимално продавано количество : 40 м³
Трупи за рязане 40 м³ Еднократна 146,69 BGN / м³