OakLand s.r.o.

Наименование на фирмата :

OakLand s.r.o.

Адрес : Hviezdoslavova 1388/36
Град / Код : Filakovo 986 01
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421 949530230
E-mail : info@oakland.sk
Контактно лице : Kristian Tore - непосочено
ДДС номер : SK2120775547
Дейност / насоченост на фирмата : Добив, извличане на дървото, Дърво за горене, Производител, Продавач, Дистрибутор / магазин на едро, Ремарке с ритли, Полуремарке с ритли, Хидравличен кран, Фурнир, Ясен, Друг продукт, Лесовоз, Горска техника, Дървообработваща техника, Лесовоз, Полуремарке с ритли, Ремарке с ритли, Ясен, Транспорт и товарене, Меко дърво, Твърдо дърво, Бук, Дъб, Акация, Сибирска ела, Ела, Нарязване на трупите / дървото, Френски дъб, Меко дърво, Твърдо дърво, Бук, Дъб, Френски дъб, Акация
Търговска информация : Словашки, Английски, Чески, Немски, Унгарски
Търговска насоченост : Австрия, Китай, Ческа република, Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя OakLand s.r.o.
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува