Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.

Наименование на фирмата :

Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.

Адрес : Veľký Folkmar č.334
Град / Код : Veľký Folkmar 055 51
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421948323722
E-mail : lesyfolkmar@gmail.com
Контактно лице : Ing. Michal Tomčík - непосочено
ДДС номер : SK 20 222 92 03
Тип на дружеството : Продавач
Дейност / насоченост на фирмата : Трупи, Дърво за горене
Търговска информация : Български
Търговска насоченост : Австрия, Белгия, Швейцария, Ческа република, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Полша, Словакия
Година на образуване на дружеството : 2006
Брой на служителите : 0 - 10
Капацитет на производството / услугите : 6000 м³/година
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува