Слива

Дърво : Слива
Име на английски : Plum
Алтернативно име :
Ботаническо наименование : Prunus domestica
Тип : Твърдо дърво
Размер на дървото / Височина : 6 - 7,5 м
Ствол / Диаметър : 0,3 м
Локалност : Европа
Повече информации : Wikipedia
Относително тегло : 0.61
Относително тегло (12% MC) : 0,79
Janka Твърдост : 6900 lbf
Устойчивост на огъване : 88,3 MPa
Степен на еластичност : GPa
Устойчивост на натиск : MPa
Свиване след сушене : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :