Корково дърво

Дърво : Корково дърво
Име на английски : Cork-tree
Алтернативно име :
Ботаническо наименование : Phellodendron
Тип : Меко дърво
Размер на дървото / Височина : м
Ствол / Диаметър : м
Локалност : Азия
Повече информации : Wikipedia
Относително тегло : 0.419
Относително тегло (12% MC) :
Janka Твърдост : lbf
Устойчивост на огъване : MPa
Степен на еластичност : GPa
Устойчивост на натиск : MPa
Свиване след сушене : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Би могло да Ви интересува