Строителен дъсчен материал Дугласка

Обява : Продажба / Предлагане

Дъсчен материал

Меко дърво

Дугласка

Вид : Строителен дъсчен материал
Количество : 5 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : A
Дебелина х Широчина : 54 x 40 мм
Дължина : 3 мм
Сушене : Суров
Състояние : Неорязан
Цена : 782.32 BGN /м³
(Първоначална цена - EUR)
  (400,00 EUR)
Дугласка Строителен дъсчен материал |  Меко дърво | Дъсчен материал | Burinda Forest
Заявител :
Адрес : 3763 Bódvaszilas
Град / Код : Bódvaszilas 3763
Държава : Унгария
Телефон / мобифон : 0036302186659
E-mail : Vibur@freemail.hu
Web :
Контактно лице : Burinda Viktor
Дейност / насоченост на фирмата :
    непосочено


Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Обяви на потребителя - Burinda Forest
Обяви на потребителя - Burinda Forest