Трупи за рязане Ела

Съобщение : Покупка / Търсене

Трупи

Меко дърво

Ела

Вид : Трупи за рязане
Количество : 5000 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : III. B
Диаметър : Други см
Дебелина : 18 см
Дължина : 5+ метър
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Заявител :
Адрес : V.A.Graiciuno str. 34
Град / Код : Vilnius LT-02241
Държава : Литва
Телефон / мобифон : +370 62058444
E-mail : tiekimas@ekenex.com
Web :
Контактно лице : Mantas Petrosas
Дейност / насоченост на фирмата :
    Бук, Дъб, Ела, Бор, Ясен, Липа, Бреза, Ела, Бор, Бук, Дъб, Ясен, Липа, Бреза
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - EKENEX
Съобщения на потребителя - EKENEX
END DYNAMIC BLOCK: email_paid -->