Трупи за рязане Друга дървесина

Съобщение : Продажба / Предлагане

Трупи

Меко дърво

Друга дървесина

Вид : Трупи за рязане
Количество : 50 м³
Продажба / доставки : Еднократна
Качество : III. A
Диаметър : 40 - 49 см
Дължина : 5+ метър
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Заявител :
Адрес : Staromlynská 15
Град / Код : Bratislava 82106
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421 903440577
E-mail : woodtradeslovakia@gmail.com
Web :
Контактно лице : Peter Bariš
Дейност / насоченост на фирмата :
    непосочено
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - Wood Trade Slovakia
Съобщения на потребителя - Wood Trade Slovakia