Ела Пелети

Съобщение : Продажба / Предлагане

Гориво, брикети

Пелети

Дърво : Ела
Количество : 24 тон
Минимално продавано количество : 24000 kg
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Опаковка : Палети
Сертификат / норма : EN 14961-1
Диаметър на пелетите : 6 - мм
Дължина : 3 - мм
Доставка / Транспорт / Плащане : DDP - с доставка, МИТОТО платено
Цена : 341.81 BGN / тон
(Първоначална цена - CZK)
  (4460,00 CZK)
Заявител :
Адрес : Jarcová 250
Град / Код : Bystřička 75624
Държава : Ческа република
Телефон / мобифон : +420 603226901
E-mail : valmercz@seznam.cz
Web :
Контактно лице : Milan Hruška
Дейност / насоченост на фирмата :
    непосочено
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - Valmer Groupe s.r.o
Съобщения на потребителя - Valmer Groupe s.r.o