Бук Стърготини

Съобщение : Продажба / Предлагане

Гориво, брикети

Стърготини

Дърво : Бук
Количество : 90 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Опаковка : Други
Влажност : 30 %
Стърготини : С кора
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Стърготини Бук |  Гориво, брикети | Iveta BergendiСтърготини Бук |  Гориво, брикети | Iveta Bergendi
Заявител :
Адрес : Štúrova 77
Град / Код : Palárikovo 941 11
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421 907 985 230
E-mail : bergendi.fi@gmail.com
Web :
Контактно лице : Iveta Bergendi
Дейност / насоченост на фирмата :
    Бук, Дъб, Трион за напречно рязане -дисков, Трион за напречно рязане - оптимализационен, Трион за напречно рязане на трупи, Трион за напречно рязане на пакети, Бреза
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - Iveta Bergendi
Съобщения на потребителя - Iveta Bergendi
END DYNAMIC BLOCK: email_paid -->