Бук

Съобщение : Покупка / Търсене

Трупи

Твърдо дърво

Бук

Количество : 1000 м³
Продажба / доставки : Редовна - седмично
Качество : III. C1
Диаметър : 35 - 39 см
Дължина : 3,5+ метър
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Заявител :
Адрес : Lučenecká cesta č. 1335/21
Град / Код : Zvolen 960 96
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421 911 455 654
E-mail : zemancik@bucina-ddd.sk
Web :
Контактно лице : Ing. Ondrej Zemančík
Дейност / насоченост на фирмата :
    Дърводелец
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - Bučina DDD spol. s r.o.
Съобщения на потребителя - Bučina DDD spol. s r.o.
END DYNAMIC BLOCK: email_paid -->