Други Акация

Съобщение : Покупка / Търсене

Трупи

Твърдо дърво

Акация

Вид : Други
Качество : Ve všech variantách kvality
Количество : 300 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Качество : Друга степен на качеството
Диаметър : Други см
Дължина : 2+ метър
Доставка / Транспорт / Плащане : Плащане на ръка
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Акация Други |  Твърдо дърво | Трупи | Mgr.Marek Navrátilík
Заявител :
Адрес : Díly 754
Град / Код : Moravský Písek 696 85
Държава : Ческа република
Телефон / мобифон : +420 721 858593
E-mail : Navratilik@seznam.cz
Web :
Контактно лице : Mgr. Navrátilík Marek
Дейност / насоченост на фирмата :
    Дъб, Акация, Дъб, Акация, Дърво за горене, Брикети, Лесовоз
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - Mgr.Marek Navrátilík
Съобщения на потребителя - Mgr.Marek Navrátilík