Ела Дърво за горене

Съобщение : Продажба / Предлагане

Гориво, брикети

Дърво за горене

Дърво : Ела
Количество : 100 м³
Продажба / доставки : Редовна - месечно
Дебелина : 1000 см
Дължина : 4000 см
Влажност : >40% - сурово %
Цена : 88.01 BGN / м³
(Първоначална цена - EUR)
  (45,00 EUR)
Дърво за горене Ела |  Гориво, брикети | GEOVIN, s.r.o.
Заявител :
Адрес : Brišovka 965
Град / Код : Oravská Lesná 02957
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : 0911405737
E-mail : info@pilaorava.sk
Web :
Контактно лице : Tomáš Srogončík
Дейност / насоченост на фирмата :
    непосочено
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - GEOVIN, s.r.o.
Съобщения на потребителя - GEOVIN, s.r.o.