2017-01-26 - 2017-12-31 Контейнер

Съобщение : Продажба / Предлагане

Транспорт и товарене

Контейнер

Свободна дата : 2017-01-26 - 2017-12-31
Товарене : Словакия zvolen
Стоварване : Словакия malacky
Свободен капацитет - товароподемност : 24 тон
Дължина : 16 метър
Хидравлична ръка / кран : Не
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Заявител :
Адрес : 28.októbra
Град / Код : Trenčín 91101
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421902884811
E-mail : forestenergy@forestenergy.sk
Web :
Контактно лице : Mgr. Eva Šimová
Дейност / насоченост на фирмата :
    Череша, Бяла ела, Твърдо дърво, Бук, Дъб, Френски дъб, Акация, Ясен, Топола, Елха, Липа, Круша, Ябълка, Орех, Слива, Лимба, Бреза, Кестен, Див кестен, Явор, Габър, Бряст, Върба, Дърво за горене, Трески, Добив, извличане на дървото, Друга услуга, Свободен производствен капацитет, Преработка на дървения отпадък, Топола, Дъсчен материал, Услуги, Гориво, брикети, Транспорт и товарене, Меко дърво, Твърдо дърво, Бук, Дъб, Сибирска ела, Ела, Бор, Бяла ела, Ясен, Трупи, Елха, Липа, Круша, Орех, Череша, Бреза, Явор, Друга дървесина, Друга дървесина, Меко дърво, Ела, Сибирска ела, Бор
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - FOREST ENERGY, s.r.o.
Съобщения на потребителя - FOREST ENERGY, s.r.o.