2016-09-30 Автобрезент полуремарке

Съобщение : Покупка / Търсене

Транспорт и товарене

Автобрезент полуремарке

Валидност на търсенето : 2016-09-30
Товарене : Словакия Velký Folkmar
Стоварване : Унгария Gönc
Тегло : 20 тон
Хидравлична ръка / кран : Не
Цена : Цена по договор
(Първоначална цена - )
  
Заявител :
Адрес : Veľký Folkmar č.334
Град / Код : Veľký Folkmar 055 51
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421948323722
E-mail : lesyfolkmar@gmail.com
Web :
Контактно лице : Ing. Michal Tomčík
Дейност / насоченост на фирмата :
    Трупи, Дърво за горене
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува
Съобщения на потребителя - Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.
Съобщения на потребителя - Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.