Team-Trans

Наименование на фирмата :

Team-Trans

Адрес : Kramlištie 503
Град / Код : Predajná 97663 непосочено
Държава : Словакия
Телефон / мобифон : +421905500487
E-mail : kvackaj.filip@gmail.com
Web :
Контактно лице : Filip Kvačkaj - непосочено
ДДС номер : SK2022589074
Тип на дружеството : Производител
Дейност / насоченост на фирмата : Транспорт и товарене, Добив, извличане на дървото, Друга услуга
Търговска информация : Български
Търговска насоченост : Ческа република, Словакия
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя
Съобщения на потребителя Team-Trans
Би могло да Ви интересува
Би могло да Ви интересува